2006-04-30

H.M. Konungens tal vid Riksdagens lunch i Stockholms Stadshus i samband med 60-årsfirandet

Herr Talman, herr Statsminister,
 
När jag tänker på att ja nu så SAKTA börjar närma mig den ålder min Farfar, Konung Gustaf Adolf hade när han blev kung, känner jag mig privilegierad. Privilegierad att redan ha fått uppleva ett så innehållsrikt liv. Att redan ha fått tjäna Sverige som landets monark och främste företrädare i hela 33 år. Att också ha fått vara en del i en fantastisk familj.
 
Så kändes det knappast 1973 när jag som 27-åring fick ta emot budet om min Farfars bortgång och därmed insåg att nu var det min tur. Jag undrade hur jag skulle kunna fylla det tomrum, som uppstått efter min högt älskade och respekterade Farfar och företrädare. Det kändes ensamt och osäkert.
 
I nära samråd med riksdagens och regeringens företrädare och med stor lyhördhet för strömningar i tiden, har jag försökt utveckla mitt ämbete. Ibland har det känts tyngre än andra dagar, men det har alltid uppvägts av den glädje jag funnit i folkets stöd.
 
Den värme som strömmade emot mig från alla vänliga människor som samlats på Borggården tidigare idag, nedanför Lejonbacken och längs kortegevägen hit blev för mig en ytterligare bekräftelse på det varma förtroende, som kommer mig till del.
 
Detta gäller också talmannens minnesvärda ord. Innerligt tack!
 
Att fylla 60 år känns omvälvande. Man har passerat medelåldern och blivit senior. Håret är grått, småkrämpor gör sig påminda. Men ännu så länge hänger gubben med ...  utan svårigheter, i alla fall en dag som denna.
 
Jag vill tacka både för den fantastiska gåvan som jag fått mottaga och för denna jubileumslunch i ett av Stockholms absolut vackraste rum. Under Mälardrottningens beskydd och å alla gästers vägnar, tackar jag nu varmt, inte enbart för en härlig lunch, utan också för det goda samarbetet med både Riksdagen och Regeringens företrädare. Det utvecklas ständigt när vi finner nya vägar och nya områden. I enlighet med mitt motto "För Sverige - i tiden" fortsätter jag att verka för Sveriges och allas vårt bästa.
 
Skål och tack!