Konungens beskyddarskap

Ett urval av H.M. Konungens ständiga beskyddarskap, hedersledamotskap med mera.

 • African Medical and Research Foundation Sweden (AMREF)
 • Allmänna Idrottsklubben (AIK)
 • Barnens Dags Riksförbund
 • Centralföreningen för Idrottens Främjande i Sverige
 • Djurgårdens Hembygdsförening
 • Friluftsfrämjandet
 •  Föreningen Skogen
 • Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner
 • Föreningen Konstnärernas Vänner
 • Föreningen för Svenskar i Världen
 • Föreningen Nationalmusei Vänner
 • Föreningen Riksmusei Vänner
 • Gastronomiska Akademien
 • Gripsholmsföreningen
 • Jussi Björlings 100-årsjubileum
 • Kulturen i Lund
 • Kungl. Akademien för de fria konsterna
 • Kungl. Automobilklubben
 • Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
 • Kungl. Krigsvetenskapsakademien
 • Kungl. Musikaliska Akademien
 • Kungl. Motorbåtklubben
 • Kungl. Svenska Aeroklubben
 • Kungl. Svenska Segelsällskapet
 • Kungl. Vetenskapsakademien
 • Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
 • Kungl. Örlogsmannasällskapet
 • Riksföreningen mot Cancer
 • Rädda Visby Ringmur-aktionen
 • Stiftelsen Det Naturliga Steget
 • Stiftelsen Drottningholmsteaterns Vänner
 • Stiftelsen Håll Sverige Rent
 • Stiftelsen Stockholm Water Foundation
 • Stiftelsen Svenska Flaggan
 • Stiftelsen Svensk Våtmarksfond
 • Stockholms Konserthusstiftelse
 • Stockholms Studentsångarförbund
 • Svenska Arkeologiska Samfundet
 • Svenska Bibelsällskapet
 • Svenska Blå Stjärnan
 • Svenska Djurskyddsföreningen
 • Svenska Jägareförbundet
 • Svenska Kennelklubben
 • Svenska Livräddningssällskapet - Simfrämjandet
 • Svenska Motionsdagen (Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet)
 • Svenska Rotaryrörelsen
 • Svenska Rominstitutets Vänner
 • Svenska Röda Korset
 • Svenska Turistföreningen
 • Svenska Scoutförbundet och Svenska Scoutrådet
 • Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi
 • Sverige-Amerika Stiftelsen
 • Sveriges Allmänna Konstförening
 • Sveriges Hembygdsförbund
 • Sveriges Lions
 • Sveriges Riksidrottsförbund
 • Sångsällskapet Orphei Drängar
 • The American-Scandinavian Foundation
 • Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet
 • World Scout Foundation
 • Östasiatiska Museets Vänner

Läs mer om vad beskyddarskap innebär.