Drottningens beskyddarskap

Ett urval av H.M. Drottningens ständiga beskyddarskap, hedersledamotskap med mera.

 • Barncancerfonden
 • Brottsofferjouren Sverige
 • Bröstcancerförbundet
 • ECPAT Sverige
 • Ersta diakoni
 • Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS)
 • Föreningens Drottningholmsteaterns Vänner
 • Föreningen Konstnärernas Vänner
 • Föreningen Nationalmusei Vänner
 • Föreningen Svenska Konstnärinnor
 • Föreningen Svenska Musikfestivaler
 • Hjärtebarnsfonden
 • Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
 • Kungl. Musikaliska Akademien
 • Majblommans Riksförbund
 • Operation Dagsverke
 • Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
 • Riksförbundet mot Astma-Allergi
 • Rädda Barnens Riksförbund
 • Stiftelsen Drottning Victorias Vilohem på Öland
 • Stiftelsen Hospicevård
 • Stiftelsen Livslust
 • Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond
 • Stroke-Föreningen mot Hjärnans Kärlsjukdomar
 • Svenska Arabhästföreningen
 • Svenska Diakoniss-sällskapet
 • Svenska Dyslexistiftelsen
 • Svenska Friidrottsförbundet
 • Svenska Folkdansens Vänner
 • Svenska Handikappidrottsförbundet
 • Svenska PTD-Kommittén
 • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
 • Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande
 • Sveriges Vänortsförening
 • Vård i livets slutskede
 • Ågrenska – nationellt kompetenscenter för sällsynta diagnoser, Göteborg
 • Östasiatiska Museets Vänner

Läs mer om vad beskyddarskap innebär.