2021-04-20

H.K.H. Kronprinsessans hälsning till 50-årsdagen av invigningen av Svenska institutet i Paris, 20 april 2021

(Det talade ordet gäller)

Kära vänner av Svenska institutet i Paris

I dag, för 50 år sedan, invigde min far – dåvarande kronprins Carl Gustaf – det svenska kulturhuset i Paris.

Ända sedan 1971 har detta varit en ovärderlig knutpunkt för mötet mellan svensk och fransk kultur.

Som representant för Sverige – i en familj med franska anor – är det alltid något speciellt med att besöka Paris och Frankrike.

Jag har personligen flera fina minnen från olika besök i kulturhuset i de pittoreska Marais-kvarteren. Och det är jag inte ensam om. Många är de parisbor och turister som årligen besöker huset för att ta del av utställningar eller kanske bara svenska bakverk i caféet.

Genom denna svenska närvaro i Paris har en speciell vänskap uppstått, mellan alla de människor som träffats i huset, men framför allt mellan Frankrike och Sverige som kulturnationer.

Bakom 1500-talspalatsets murar har svenska och franska författare, konstnärer, musiker, dansare, akademiker, arkitekter och andra kulturutövare möjlighet att mötas; där knyts personliga band som bekräftar och utvecklar våra länders långvariga vänskap; vår amitié.

Det är min förhoppning att Svenska institutet i Paris kan fortsätta att bygga vidare på den relationen, till glädje för många besökare och till gagn för svenskt och franskt kulturliv.

Bonne anniversaire et vive l’amitié entre la France ét la Suède.