Finske försvarschefen förlänad Nordstjärne­­orden

Kungen och general Timo Kivinen som mottagit Nordstjärneorden vid ceremonin på Kungliga slottet.

Kungen och general Timo Kivinen som mottagit Nordstjärneorden vid ceremonin på Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungahuset.se

Fredagen den 17 september tilldelades kommendören för finska försvarsmakten general Timo Kivinen kommendörs­tecknet med stora korset av Kungl. Nordstjärneorden.

General Kivinen förlänas Nordstjärneorden med följande motivering:

General Timo Kivinen har både i sin nuvarande roll som kommendör för Finlands försvarsmakt, och i sin tidigare roll som försvarsmaktens strategichef bidragit till en mycket positiv utveckling av det finsk-svenska försvarssamarbetet.

Nordstjärneorden.

Nordstjärneorden. Foto: Sara Friberg/Kungahuset.se

Kungl. Nordstjärneorden instiftades 1748 av kung Fredrik I. Dess högsta värdighet är kommendör med stora korset.

Kungen förlänar ordnar till utländska medborgare på regeringens förslag.