Drottningen vid symposium om förebyggande av sexuellt våld mot barn

Drottningens tal spelades in på Drottningholm.

Drottningens tal spelades in på Drottningholm. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Torsdagen den 8 april deltog Drottningen med ett digitalt tal i ett internationellt symposium. Syftet med symposiet var att ta fram strategier för att förebygga sexuella övergrepp mot barn samt ge stöd till utsatta.

Symposiet arrangerades av Harvard-universitetet och deltog gjorde bland andra ledare, experter, akademiker och företrädare för barnrätts- och folkhälsoorganisationer.

Huvudtalare var Denis Mukwegelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som tog emot Nobels fredspris 2018.

Under symposiet höll Drottningen ett tal där hon bland annat sade:

"Together we must do everything we can to protect children. And when we fail to prevent these vicious crimes, every child that is abused must be given the chance to heal again – physically and mentally. And to restore their faith in the future.

Ladies and gentlemen, this is what I hope we can work for together."

Ta del av hela talet

Läs mer om symposietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster