Drottningen deltog i digitalt besök hos Barnrättsbyrån

Drottningen vid mötet med Barnrättsbyrån och Childhoods styrelse.

Drottningen vid mötet med Barnrättsbyrån och Childhoods styrelse. Foto: Kungl. Hovstaterna

Torsdagen den 6 maj deltog Drottningen i ett digitalt besök hos organisationen Barnrättsbyrån, som erbjuder socialt och juridiskt stöd till utsatta barn i samhället. Besöket gjordes tillsammans med Childhoods styrelse.

World Childhood Foundations generalsekreterare Paula Guillet de Monthoux inledde med att hälsa alla deltagare välkomna till det digitala besöket.

Britta Holmberg, programchef och vice generalsekreterare i World Childhood foundation, informerade därefter om varför stiftelsen valt att stödja Barnrättsbyrån. Childhood har stöttat Barnrättsbyrån sedan den grundades 2011 men går nu in i en ny fas av samarbetet där Childhood investerar både pengar och engagemang för att ytterligare stärka barns rättigheter i Sverige.  

Barnrättsbyråns grundare och generalsekreterare Elin Wernquist presenterade några av organisationens medarbetare som deltog i mötet och berättade därefter om verksamheten.

Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. arbetar med barn och unga upp till 21 år och hjälper till i frågor som rör alla barns rättigheter. De barn och unga som vänder sig till Barnrättsbyrån lever ofta i utsatta livssituationer. Ofta vill de ha hjälp att förstå sin situation, vilka rättigheter de har och få stöd i kontakten med myndigheter. Och kanske viktigast av allt – någon som lyssnar och tar dem på allvar i en mycket svår situation.

Barnrättsbyrån startades 2011 som ett projekt inom ramen för Ersta diakoni och 2015 grundade medarbetarna den egna organisationen Barnrättsbyrån som sedan dess vuxit i stadig takt. I dag finns organisationen i Stockholm och Umeå och har ett tvärprofessionellt team bestående av socionomer, jurister, beteendevetare och statsvetare, alla med gedigen erfarenhet av att möta barn inom myndighet och ideell sektor.