Avskedsaudiens för Japans ambassadör

Kungen tillsammans med ambassadör Shigeyuki Hiroki i Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med ambassadör Shigeyuki Hiroki i Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Onsdagen den 20 oktober tog Kungen emot Japans ambassadör i avskedsaudiens.

Kungen tog emot ambassadör Shigeyuki Hiroki i Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet inför sändebudets hemresa från Sverige.

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.