Prins Daniel mötte entreprenörer i Gävleborg

Torsdagen den 6 december besökte Prins Daniel Gävle för att närvara vid Prins Daniels entreprenörsdag.

Ett 40-tal unga entreprenörer från Gävleborgsregionen var inbjudna för att träffa Prinsen och inspiratörer ur Prins Daniels Fellowship.

Landshövding Per Bill var värd för entreprenörsdagen som arrangerades i samarbete med Länsstyrelsen i Gävleborgs län med syfte att diskutera entreprenörskapets möjligheter och utmaningar, utbyta erfarenheter samt skapa inspiration och etablera nätverk.

Inledningsvis hölls intervjuer med Prins Daniel och inspiratörerna Martin Lorentzon från Spotify, Sara Wimmercranz från Backing Minds, Ashkan Pouya från Serendipity och Jessica Löfström, från ExpanderaMera. Från scen delade samtliga med sig av sina erfarenheter av att driva företag.

Därefter hölls rundabordssamtal i mindre grupper där deltagarna fick diskutera sina frågeställningar och företagsutmaningar med deltagarna från Prins Daniels Fellowship.

Rundabordssamtal med unga entreprenörer från Gävleborgsregionen. Foto: Johan Tegel/Kungl. Hovstaterna