Kungen höll avskedsaudienser

Kungen och Australiens ambassadör Jonathan Kenna

Kungen och Australiens ambassadör Jonathan Kenna. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Torsdagen den 29 augusti hölls avskedsaudienser på Kungliga slottet.

Ambassadörerna som nu lämnar Sverige är:

  • Australiens ambassadör Jonathan Kenna
  • Panamas ambassadör Jaime Ortega Cuclón

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.

Läs mer om högtidliga audienser.

Kungen och Panamas ambassadör Jaime Ortega Cuclón.

Kungen och Panamas ambassadör Jaime Ortega Cuclón. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna