Kungen gav företräde för Värmlands läns nya landshövding

Kungen och Georg Andrén, landshövding i Värmlands län.

Kungen och Georg Andrén, landshövding i Värmlands län. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Torsdagen den 16 januari gav Kungen företräde på Kungliga slottet för Georg Andrén, ny landshövding i Värmlands län.

Georg Andrén är ny landshövding i Värmlands län sedan den 9 december 2019. Han kommer närmast från en tjänst som generalsekreterare på Diakonia. Mellan åren 2014 och 2017 var han Sveriges ambassadör i Guatemala City och har tidigare innehaft chefsuppdrag på bland annat Sida, Sveriges Riksbank och Utrikesdepartementet.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade statsförvaltningen i Sverige.