Kungen gav företräde för nye överkommendanten Michael Claesson

Generallöjtnant Michael Claesson tar emot överkommendantskapets stav ur Kungens hand.

Generallöjtnant Michael Claesson tar emot överkommendantskapets stav ur Kungens hand. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Onsdagen den 28 oktober gav Kungen företräde för den nytillträdde överkommendanten generallöjtnant Michael Claesson och överlämnade överkommendantskapets stav.

Överkommendanten i Stockholm är en generalsperson, som direkt orienterar överbefälhavaren i frågor som rör den statsceremoniella verksamheten, inklusive högvaktstjänst.

Symbolen för överkommendantskapet är en stav som symboliskt överlämnas av H.M. Konungen till den nytillträdande överkommendanten.