Kronprinsessan gav företräde för FOI

Kronprinsessan tillsammans med forskarna Gudrun Persson och Fredrik Westerlund från FOI.

Kronprinsessan tillsammans med forskarna Gudrun Persson och Fredrik Westerlund från FOI. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Tisdagen den 21 januari gav Kronprinsessan företräde för Gudrun Persson och Fredrik Westerlund från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. 

Vid mötet fick Kronprinsessan en presentation av FOI:s rapport "Rysk militär förmåga"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ges ut cirka vart tredje år på uppdrag av Försvarsdepartementet.

FOI:s rapport tillhandahåller en prognos av rysk militär förmåga framemot 2029. Prognosen bygger på analyser av de väpnade styrkorna och Rysslands militära handlingsfrihet, samt på politiska och ekonomiska faktorer som påverkar den militära förmågeutvecklingen.

Läs mer om Totalförsvarets forskningsinstitut, FOIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.