Kronprinsessan deltog vid digitalt högnivåmöte med havstema

Kronprinsessan deltog vid digitalt högnivåmöte med havstema.

Kronprinsessan deltog vid digitalt högnivåmöte med havstema. Foto: UN Global Compact

Tisdagen den 16 juni deltog Kronprinsessan vid FN:s digitala högnivåmöte UN Global Compact Leaders Summit.

Kronprinsessan inledde sessionen "Interconnected Ocean: Harnessing Cross-Sectoral Synergies to Accelerate Sustainable Ocean Business".

I sitt tal sade Kronprinsessan:

“Like hundreds of millions of people you live directly or indirectly off the sea, and you need to be able to continue to do so. This is not something that we can, or should, try to change. But what we must do, with the greatest urgency, is to find a way to use the ocean – without using it up.”

Här kan du läsa hela Kronprinsessans tal.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppenlänk till annan webbplats.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsidalänk till annan webbplats samt hos FN. länk till annan webbplats