Kronprinsessan delade ut medaljer vid möte med Landstormsfonden

Torsdagen den 16 maj deltog Kronprinsessan i styrelse­sammanträde för stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond på Kungliga slottet.

Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond stödjer ändamål som rör det frivilliga försvarsarbetet. Kronprinsessan är ordförande i fonden.

I samband med mötet delade Kronprinsessan ut Landstormsfondens förtjänstmedalj till Jonny Pettersson och Stefan Magnusson.

Kronprinsessan Margareta (1882-1920). Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Kronprinsessan Margareta (1882-1920). Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Historik

I augusti 1914 tog kronprinsessan Margareta initiativ till en kommitté som fick namnet Kronprinsessans Centralråd för landstormens beklädnad och utrustning. Kronprinsessan var ordförande i kommittén. I slutet av 1915 samordnades de olika lokala kommittéerna i en landsomfattande förening, vanligen benämnd Beklädnadsföreningen.

År 1921, året efter kronprinsessans bortgång, avvecklades Beklädnadsföreningen och Landstormsfonden bildades. Fonden förvaltades av en styrelse med kronprins Gustaf Adolf som ordförande.  

Den 1 januari 1996 antog fonden namnet Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond.länk till annan webbplats

Landstorm

Landstormen var de äldre åldersklasserna i en värnpliktsarmé, vilka var tänkta att ingå i territorialförsvaret vid mobilisering.