Informationskonselj på Kungliga slottet

Informationskonselj i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet.

Informationskonselj i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Måndagen den 15 juni hölls informationskonselj på Kungliga slottet. Under konseljen informerade varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarade på frågor från Kungen.

Informationskonseljer hålls regelbundet och leds av Kungen. Vid detta tillfälle hölls konseljen i Lovisa Ulrikas matsal för att kunna hålla extra avstånd mellan deltagarna.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.