En hälsning från H.M. Konungen

Med anledning av det nya coronaviruset lämnar H.M. Konungen följande hälsning.


Med stort allvar följer jag och min familj utvecklingen
gällande covid-19 i och utanför Sverige.

Till Dig som nu arbetar med att förebygga och
begränsa spridningen av det nya coronaviruset,
och med att ge vård till de personer som
insjuknat, vill jag sända en särskild hälsning.

Din insats är viktig för vårt land och djupt
uppskattad av mig, min familj och alla i Sverige.

CARL GUSTAF