Kungen gav företräde för talmannen

Kungen i företräde med riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen i företräde med riksdagens talman Andreas Norlén. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Fredagen den 10 december gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Under företrädet redogjorde talmannen för de aktuella frågorna i riksdagen.