Kungaparet och Kronprinsess­paret i digitalt möte med Nordiska rådets rådsdirektör

Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte med Nordiska rådets rådsdirektör Britt Bohlin.

Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte med Nordiska rådets rådsdirektör Britt Bohlin. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Onsdagen den 10 juni höll Kungaparet och Kronprinsessparet ett digitalt möte med Nordiska rådets rådsdirektör Britt Bohlin.

Under det digitala mötet fick Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel information om Nordiska rådet och hur det nordiska samarbetet fortgår under covid-19-pandemin med hänsyn till att de fem nordiska länderna har valt olika strategier för att hantera pandemin.

Rådsdirektör Britt Bohlin redogjorde också för samarbetet i Öresundsregionen.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.