Kronprinsessparet i digitalt möte med Skolverket

Kronprinsessparet deltog i dag från Haga slott i ett videosamtal med Skolverket.

Kronprinsessparet deltog i dag från Haga slott i ett videosamtal med Skolverket. Foto: Kungl. Hovstaterna

Onsdagen den 15 april deltog Kronprinsessan och Prins Daniel i ett digitalt möte med Statens skolverk för att få information om hur skolorna arbetar med distans- och fjärrundervisning med anledning av covid-19-pandemin.

Generaldirektör Peter Fredriksson och stabschef Katarina Tiväng redogjorde för hur Skolverket stöttar skolchefer och rektorer i och med rekommendationen till gymnasieskolor, universitet, högskolor och vuxenutbildningar att bedriva undervisning på distans i stället för i skolans lokaler.

Syftet med rekommendationen är att bromsa takten i spridningen av sjukdomen covid-19 i samhället.

Trots den stora omställningen konstaterades att de flesta skolor bedömer att verksamheten trots allt håller en hög eller ganska hög kvalitet.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.