Kronprinsessan i möte kring The Sustainable Ocean plan

 Kronprinsessan i samtal med professor Jane Lubchenco, Doctor Honorary vid Oregon State University och professor Henrik Österblom från Stockholm Resilience Centre.

Kronprinsessan i samtal med professor Jane Lubchenco, Doctor Honorary vid Oregon State University och professor Henrik Österblom från Stockholm Resilience Centre. Foto: Robert Kautsky/Azote

Onsdagen den 2 december deltog Kronprinsessan i ett möte kring High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy's (Ocean Panel) nya handlingsplan – The Sustainable Ocean plan.

High Level Panel for a Sustainable Ocean Economylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett initiativ som startades 2018 av 14 stats- och regeringschefer. The Sustainable Ocean Planlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som lanseras i dag, är en handlingsplan för en hållbar utveckling av världens hav, baserad på vetenskap.

Planen presenterades för Kronprinsessan av professor Jane Lubchenco, Doctor Honorary vid Oregon State University. I mötet deltog även professor Henrik Österblom från Stockholm Resilience Centre.

Handlingsplanen tar sikte på en hållbar havsekonomi som gynnar både människor, natur och ekonomi. Länderna som ställer sig bakom planen förbinder sig att, senast till år 2025, på ett hållbart sätt förvalta de havsområden som ligger inom deras jurisdiktion.

Ordförandeskapet i panelen delas av Norge och Palau. Övriga medlemmar är Australien, Chile, Fiji, Ghana, Indonesien, Jamaica, Japan, Kanada, Kenya, Mexiko, Namibia och Portugal. Initiativet stöds av FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för haven.

I mötet uttryckte professor Lubchenco sin uppskattning för Kronprinsessans engagemang för haven. Kronprinsessan i sin tur gratulerade professor Lubchenco för det stora steget framåt mot ett hållbart hav, som panelens arbete innebär.

Professor Lubchenco är marinekolog och expert inom hav, klimatförändringar samt hur miljö påverkar människors välbefinnande. Professor Lubchenco har lett det vetenskapliga arbetet av The Sustainable Ocean plan, samt deltagit vid flertalet Keystone Dialogues. Hon har tidigare varit rådgivare till Förenta staternas president Barack Obama och chef för den amerikanska myndigheten National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Professor Österblom är verksam vid Stockholm Resilience Centrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt ansvarig för Keystone Dialogues, SeaBOSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SeaBOS syftar till att få världens fiskeindustri att arbeta på ett mer hållbart sätt. 

Om Keystone Dialogue

Tio av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande om ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven, SeaBOS. De deltagande företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue, som hölls på Maldiverna i november 2016, var det första mötet i Keystone Dialoguelänk till annan webbplats ‑ möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav.

Läs Kronprinsessans tal vid Soneva Dialogue på Maldiverna. (På engelska)länk till annan webbplats

Under Kronprinsessans besök i Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.

Läs Kronprinsessans tal vid besöket i Japan. (På engelska)länk till annan webbplats

I maj 2017 hölls Keystone Dialogue 2 i Stockholm som resulterade i ett fördjupat samarbete mellan företagen. En tydlig plan togs fram för hur dessa stora aktörer gemensamt kan utveckla sin kapacitet att leda omställningen till hållbart fångad eller odlad fisk och skaldjur, samt hur företagen kan ta ett större globalt ansvar för världshaven.

Läs Kronprinsessans tal vid Keystone Dialogue 2. (På engelska)länk till annan webbplats

I september 2018 hölls Keystone Dialogue 3 i Karuizawa, Japan, där samarbetet mellan fiskeföretagen utvecklades vidare.

Läs Kronprinsessans tal vid Keystone Dialogue 3. (På engelska)länk till annan webbplats

I maj 2019 deltog Kronprinsessan vid SeaBos arbetsmöte i Bergen, Norge. Vid mötet diskuterades bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven, antibiotikaanvändning samt planering inför det kommande Keystone Dialogue 4 länk till annan webbplatssom ägde rum i Phuket, Thailand i september 2019.

Läs Kronprinsessans tal vid mötet i Bergen (På engelska)länk till annan webbplats

I maj 2020 deltog Kronprinsessan vid SeaBOS digitala arbetsmöte. Vid det digitala arbetsmötet diskuteras bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven och antibiotikaanvändning.

Läs Kronprinsessans tal vid det digitala arbetsmötet

I oktober 2020 deltog Kronprinsessan vid 2020 Virtual Keystone Dialogue. Vid mötet diskuteras bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), hur företagen kan arbeta för att minska plast i haven, klimatförändringar, antibiotikaanvändning samt arbetet vidare inom SeaBOS.

Läs Kronprinsessans tal vid 2020 Virtual Keystone Dialogue

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppenlänk till annan webbplats.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsidalänk till annan webbplats samt hos FN. länk till annan webbplats