Drottningen höll digitalt möte med Socialstyrelsen

Drottningen i videosamtal med Socialstyrelsens generaldirektör.

Drottningen i videosamtal med Socialstyrelsens generaldirektör. Foto: Kungl. Hovstaterna

Måndagen den 27 april höll Drottningen ett digitalt möte med Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och Frida Nobel, medicinskt sakkunnig.

Under videomötet fick Drottningen information om de åtgärder som Socialstyrelsen vidtar med anledning av covid-19-pandemin. Att minska spridningen av smittan på demens- och äldreboenden är ett prioriterat område.

Generaldirektör Olivia Wigzell informerade bland annat om att Socialstyrelsen har startat webbutbildningar i hur hygienrutiner ska utföras och hur skyddsutrustning ska användas på rätt sätt, samt gett kunskapsstöd till medarbetare och chefer på demens- och äldreboenden. Myndigheten har också köpt in och distribuerat skyddsutrustning och desinfektionsmedel till kommuner runt om i Sverige. 

Frida Nobel, medicinskt sakkunnig, berättade bland annat om Socialstyrelsens arbete med att sprida kunskap och goda exempel i hela landet.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.