Gästlista vid galamiddag hos DD.MM. Konungen och Drottningen på Stockholms slott den 14 juni 2019 med anledning av statsbesök från Republiken Korea

DD.MM. Konungen och Drottningen

DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel

DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia

H.K.H. Prinsessan Madeleine och herr Christopher O'Neill 

Hedersgäster

H.E. President Moon Jae-in och First Lady Kim Jung-sook

Officiell delegation

H.E. Mrs. Kang Kyung-wa, Minister of Foreign Affairs

H.E. Mr. Sung Yun-mo, Minister of Trade, Industry and Energy

H.E. Mrs. Park Young-sun, Minister of SMEs and Startups

H.E. Mr. Lee Jeongkyu, Ambassador of the Republic of Korea, och Mrs. Yoon Sanghee

Mr. Kim Hyun-chong, Deputy National Security Advisor

Mr. Yoon Jong-won, Senior Secretary to the President for Economic Affairs

Ms. Lee Kong-joo, Adviser to the President for Science and Technology

Ms. Ko Min-Jung, Presidential Spokesperson

Ambassador Lim Ki-mo, Chief of Protocol, Deputy Minister for Protocol Affairs

Mr. Park Chul-min, Secretary to the President for Foreign Policy

Mr. Jung Ki-hong, Director General for European Affairs

Medföljande delegation

H.E. Mr. Park Yang-woo, Minister of Culture, Sports and Tourism

Mr. Ju Young-hoon, Chief of Presidential Security Service

Mr. Bahk Sahng-hoon, Protocol secretary to the President

Mr. Cho Han-ki, Chief personal secretary I to the President

Ms. Shin Jee-yeon, Personal Secretary II to the President

Mr. Shin Dong-ho, Secretary for Speeches

Ms. Kim Ae-kyung, Secretary to the President for Foreign Press

Mr. Park Jin-kyu, Secretary to the President for Trade

Ph. D. Mr. Kang Dae-whan, Chief Physician to the President Internist

Ph. D. Mr. Kim Suna-soo, Chief Physician to the President/Chief of the Oriental Hospital KHU

Mr. Cha Chang-sun, President of Association of Koreans in Sweden

Ms. Sumi JO

Svensk uppvaktning

Ambassadör Jakob Hallgren

Kabinettskammarherren professor Carl Folke

Överadjutanten kommendör Jonas Wikström

Livmedikus docent Lars Wennberg

Hovdamen fru Harriet Bredelius

Corps diplomatique

H.E. Dr. Joseph Kiprono Sang, Ambassador of the Republic of Kenya, och Mrs. Betty Chelangat Sang

Riksdagen

Riksdagsledamot Gunilla Svantorp, ordföranden i utbildningsutskottet

Riksdagsledamot Helene Hellmark Knutsson, vice ordföranden i näringsutskottet, och verkställande direktör Richard Hellmark

Tredje vice talman Kerstin Lundgren

Partiordförande

Partiordförande Jan Björklund och informationschef Anette Brifalk Björklund

Partiordförande Ebba Busch Thor

Regeringen

Statsminister Stefan Löfven och fru Ulla Löfven

Statsrådet Isabella Lövin och konstnär Lasse Nilsson

Statsrådet Ylva Johansson

Statsrådet Ann Linde och herr Mats Eriksson,

Statsrådet Matilda Ernkrans och herr Stefan Bernström

Regeringskansliet

Protokollchefen ambassadör Charlotte Wrangberg och civilingenjör Håkan Wrangberg

Kabinettssekreterare Annika Söder, Utrikesdepartementet

Statssekreterare Karin Wallensteen och herr David Wallensteen Bergknut, Statsrådsberedningen

Ambassadör Cecilia Ruthström-Ruin och journalist Påhl Ruin,

Ambassadör Kent Härstedt och fru Angelica Håkansson

Statssekreterare Niklas Johansson, Utrikesdepartementet

Myndigheter

Generaldirektör Sven Stafström, Vetenskapsrådet

Generaldirektör Madeleine Sjöstedt och herr Lennart Nordfors, Svenska Institutet

Utländskt näringsliv

Mr. Young Ju Kim, Chairman & CEO at Korea International Trade Association

Mr. Pyung Oh Kwon, President & CEO at Korea Trade-Investment Promotion Agency

Mr. Boo Keun Yoon, Vice Chairman at Samsung Electronics

Mr. Ja Eun Koo, Chairman at LS Corp

Mr. Youn Chul Kim, CEO at Hanwha Precision Machinery Co., Ltd

Mr. Jong Hyun Kim, President at LG CHEM, LTD.

Mr. Jin Mo Yang, Executive Vice President at Hyundai Motor Company

Mr. Taek Jin Kim, President at NCSOFT

Mr. Jun Hyuk Bang, Chairman at Netmarble Corp.

Mr. Byung Joon Song, President at Com2uS Corporation

Mr. Jung Hun Lee, CEO at NEXON KOREA

Mr. Jeong Sun Seo, President at Macrogen/Korea Biotechnology Industry Organization

Mr. Yong Joon Cho, CEO at Dongkoo Bio & Pharma Co., Ltd.

Mr. Kyung Shik Sohn, Chairman at Korea Employers Federation

Mr. In Ho Lee, Chairman & President at K-SURE (Korea Trade Insurance Corporation)

Mr. Young Sam Kim, President at Korea Electronics Technology Institute

Mr. Jun Dong Kim, Executive Vice Chairman at Korea Chamber of Commerce and Industry

Mr. Shin Chul Kang, Chairman at Korea Association of Game Industry

Mr. Yun Hyuk Bang, President at Korea Institute of Carbon Convergence Technology

Ms. Eune Ju-hyun, President at Institute of Design Promotion

Svenskt näringsliv

Direktör Ylva Berg och direktör Michael Berg, Business Sweden

Styrelseordförande Fredrik Persson och fru Madeleine Persson, Svenskt näringsliv

Ordförande Jan Carlson, Autoliv Sverige AB.

Direktör Stefan Persson och fru Denise Persson, Hennes & Mauritz AB

Verkställande direktör Henrik Baltscheffsky och fru Ingela Renliden Baltscheffsky, Hexicon AB

Vice President Tobias Glitterstam, Business Sweden

Handelskommissionär Johan Chun, Business Sweden

Styrelseordförande Leif Johansson, AstraZeneca

Senior Group Vice President Niklas Persson och fru Susanne Persson, ABB

Besökta institutioner

Biträdande verksamhetschef Petra Tegman, Silviahemmet

Verkställande direktör Mats Widbom och fru Anette Forss, Svensk Form

Verkställande direktör Erik Engellau-Nilsson och fru Katinka Engellau-Nilsson, Norrsken Foundation

Senior Vice President Carl Mellander och fru Maria Mellander, Ericsson

Kultur och media

Överintendent Ann Follin och arkitekt Ibb Berglund, Statens museer för världskultur

Politisk chefredaktör Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet

Författare Soki Choi

Förutvarande ambassadörer

Ambassadör Anne Höglund och herr Staffan Bengtsson

Övriga gäster

Ordförande Gunnar Persson och fru Ulla Persson, SKV (Sverige Korea Veteranerna)

Konteramiral Anders Grenstad och fru Anja Grenstad

Överstelöjtnant Jan Eldeblad och fru Gunilla Eldeblad

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och verkställande direktör Philip Jerlmyr

Verkställande direktör Dan Smith, SIPRI

Kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brinck

Kungl. Hovstaterna

H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersäll och fru Anna Wersäll

Överhovmästarinnan friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke och friherre Hans von Blixen-Finecke

Förste hovmarskalken generallöjtnant Mats Nilsson och leg. sjuksköterska Anna Nilsson

Statsfrun grevinnan Anna Hamilton och greve Peter Hamilton

Överceremonimästaren ambassadör Johan Molander

Ståthållaren fil.dr Staffan Larsson

Överintendenten fil.dr Margareta Nisser Dalman

Överintendenten Jan Lindman

Informationschefen Margareta Thorgren

Hovmarskalken Lars-Erik Tindre

Hovmarskalken Karolin A. Johansson

Ceremonimästaren Odd Zschiedrich

Hovstallmästaren överste Ulf Gunnehed

Hovdamen friherrinnan Christina von Schwerin

Kammarherren friherre Wilhelm Stiernstedt

Kammarherren direktör Jan Bruzelius

Kungl. Staberna

Stabschefen generallöjtnant Jan Salestrand och örlogskapten Rose-Marie Jernbäcker

Vakth. adjutanten överstelöjtnant Fredric Westerdahl

Vakth. adjutanten kommendörkapten Jonas Forsmark