Prins Carl Philip och Prins Alexander tog emot julgranar

Måndagen den 17 december tog Prins Carl Philip och Prins Alexander emot årets julgranar till Kungliga slottet.

Sedan 1960-talet överlämnar studenter från jägmästarprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ett antal julgranar till Kungliga slottet. Kungsgranen har fått sitt namn efter denna tradition, den hette från början nordmannsgran. 

Prins Carl Philip och Prins Alexander.

Prins Carl Philip och Prins Alexander. Foto: Pelle T Nilsson

Granöverlämningen skedde traditionsenligt i Östra slottsvalvet.

Granöverlämningen skedde traditionsenligt i Östra slottsvalvet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna