Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer

Onsdagen den 12 december lämnade fyra nyutnämnda utländska ambassadörer över sina kreditivbrev till Kungen i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Ri Won Guk från Nordkorea
  • Ambassadör Nelson Antonio Tabajara de Oliveira från Brasilien
  • Ambassadör Senadheera Sudantha Ganegama Arachchi från Sri Lanka
  • Ambassadör Nabijon Kasimov från Uzbekistan
Kungen anländer till Östra valvet på Kungliga slottet inför dagens högtidliga audienser. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kungen anländer till Östra valvet på Kungliga slottet inför dagens högtidliga audienser. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Nordkoreas ambassadör Ri Won Guk tas emot av hovstallmästare Ulf Gunnehed vid ankomsten till Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Nordkoreas ambassadör Ri Won Guk tas emot av hovstallmästare Ulf Gunnehed vid ankomsten till Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Brasiliens ambassadör Nelson Antonio Tabajara de Oliveira med följe på Kungliga slottets inre borggård. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Brasiliens ambassadör Nelson Antonio Tabajara de Oliveira med följe på Kungliga slottets inre borggård. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Ambassadör Senadheera Sudantha Ganegama Arachchi från Sri Lanka med följe tillsammans med UD:s introduktör Birgitta Holst Alain. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Ambassadör Senadheera Sudantha Ganegama Arachchi från Sri Lanka med följe tillsammans med UD:s introduktör Birgitta Holst Alain. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Den nyutnämnde ambassadören från Uzbekistan, Nabijon Kasimov, anländer till Kungliga slottet i en av Hovstallets vagnar. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Den nyutnämnde ambassadören från Uzbekistan, Nabijon Kasimov, anländer till Kungliga slottet i en av Hovstallets vagnar. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under de fyra audienserna lämnade ambassadörerna över sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal. 

Läs mer om hur högtidliga audienser går till: