Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Torsdagen den 7 december tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

Nigerias ambassadör anländer till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

De nyutnämnda ambassadörerna är Nigerias ambassadör Musa Ilu Muhammed, Pakistans ambassadör Ahmad Hussain Dayo, Dominikanska republikens ambassadör Laura Faxas och Slovakiens ambassadör Martina Balunova.

Ceremonimästare Odd Zschiedrich välkomnar Dominikanska republikens ambassadör Laura Faxas till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Slovakiens ambassadör Martina Balunova med kreditivbreven. Foto: Kungahuset.se

Pakistans ambassadör Ahmad Hussain Dayo med kreditivbreven. Foto: Kungahuset.se

Pakistans ambassadör vid Östra valvet efter audiensen. Foto: Kungahuset.se