Drottningen i möte med World Childhood Foundation

Måndagen den 4 december deltog Drottningen i World Childhood Foundations styrelsemöte som hölls på Kungliga slottet.

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.

Läs mer om World Childhood Foundations arbete. Länk till annan webbplats.