Drottningen vid Silvia Master Academy Day

Onsdagen den 30 november delade Drottningen ut stipendier under Silvia Master Academy Day på Silviahemmet

För andra året i rad bjöd Silviahemmet in Silvialäkare, Silviasjuksköterskor med magisterexamen, representanter från Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet för att utbyta erfarenheter, lära mer och tala om demenssjukdom

Giola Santoni, doktorand vid Ageing Research Center, Lena Borell, professor i arbetsterapi vid Karolinska Institutet, och Wilhelmina Hoffman, rektor Silviahemmet, föreläste under dagen.

Idag finns 12 diplomerade Silvialäkare och 9 Silviasjuksköterskor med magisterexamen. Nya Silvialäkare och Silviasjuksköterskor kommer diplomeras under 2017, då kommer även de första Silviaarbets- och Silviafysioterapeuterna examineras.

Deltagare vid Silvia Master Academy Day. Foto: Yanan Li/Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet

Drottningen tog initiativet till Stiftelsen Silviahemmet Länk till annan webbplats. år 1996. Silviasyster- och Silviasjuksköterskeutbildning och utbildningscertifieringar av hela enheter paras med breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården.

Silviahemmets strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.