Intervju med hovmarskalk Kurt Svensson inför länsbesöken

Motiv: Hovmarskalk Kurt Svensson. Foto: Kungahuset.se
Med anledning av Kungens 40 år på tronen besöker Kungaparet Kalmar län tisdagen den 5 mars. Det är den första anhalten i Kungaparets resa genom Sveriges samtliga 21 län. Förberedelserna har pågått under lång tid. Ansvarig vid hovet är hovmarskalk Kurt Svensson.
Kurt Svensson är chef för Kungens hovstat med kansli och han har därmed bland annat ansvaret för planeringen av Kungens och Kungaparets programverksamhet.
 
Är allt klart inför länsbesöken?
— Programmen för de första länen Kalmar, Kronoberg och Jönköping är klara. Det ser mycket bra ut. Det är intensiva program där varje besöksmål har en tid att hålla sig inom, men Kungaparet måste få utrymme att ställa frågor och lyssna till de människor de möter.

Hur har föreberedelserna gått till?
— Planeringen tillsammans med landshövdingarna har pågått sedan i höstas. Som statschef har Kungen besökt samtliga län vid flera tillfällen. Under eriksgatorna, som pågick 1973 till 1990, besökte Kungen även alla kommuner i länen. Den ambitionsnivån är inte möjlig att ha under året. Nu har vi planerat en dag per län med besök i tre till fyra orter per län.

Vad har varit viktigt i planeringen?
— Att länsbesöken ska vara på temat "besök i vardagen" och inte stora officiella tillställningar eller invigningar. Syftet är att belysa utvecklingen i regionen under de senaste fyrtio åren, samt framtida styrkor och möjligheter. Kungaparet ska även få se andra saker än de gängse, som till exempel vilka initiativ som tas för att landsbygden ska överleva på de orter som står inför nedläggningar och omfattande uppsägningar. Genom att titta på områden som infrastruktur, näringsliv, kultur och arbetsmarknad ska Kungaparet få en så bred bild av länet som möjligt. Det är förstås inte möjligt att göra besök inom alla dessa områden. Och därför finns också en liten finess inbyggd.

Och vilken är det?
— Att Kungaparet åker buss. Hela delegationen åker med bussen. Då kan man utnyttja restiden till att informera, bland annat om sådant som man inte hinner besöka.

Hur tar Kungaparet del i planeringen?
— Landshövdingen lämnar ett programförslag som jag sedan diskuterar med Kungaparet. Har Kungaparet önskemål om att få med något speciellt besök eller ämnesområde så framför vi det. Det förs en dialog kring programmet, men det är landhövdingen som är värd och som ska få möjlighet att presentera sitt län.

Har Kungaparet haft specifika önskemål?
— Att programmet blir så publikt som möjligt. Kungaparet önskar till exempel att promenera på gator och torg, som på Lilla Torget i Oskarshamn, där bland annat minnesplatsen över stadens grundare Oskar I visas. Och det tal som Kungen håller i varje län ska helst vara publikt, som exempelvis det i Rådhusparken i Jönköping.

Hur uppkom turordningen för länsbesöken?
— Det första steget var att göra en tidsplan för att se om länsbesöken överhuvudtaget var genomförbara. Det fordras 21 resdagar. De dagarna ska inrymmas bland Kungens och Kungaparets många andra åtaganden som statsbesök, audienser och i år även ett bröllop. Vi insåg tidigt att besöken var tvungna att starta redan i mars, då idén är att de ska vara genomförda innan den 15 september, som är 40-årsdagen för Kungens trontillträde. Vi diskuterade var man börjar i mars. En tanke vara starta i det vackra vinternorrland, men vi bestämde oss till slut att följa vårens ankomst till södra Sverige. Att Kalmar län där Kungaparet har sitt sommarresidens är först ut är delvis en tillfällighet, men att avsluta i Jämtland, Kungens hertigdöme, bestämdes tidigt. Dit gick Kungens första länsbesök i mars 1974.

 
Kungaparet besöker Kalmar län tisdagen den 5 mars.
Läs mer om besöket här.

Kungaparet besöker Kronobergs län onsdagen den 6 mars.
Läs mer om besöket här.

Kungaparet besöker Jönköpings län torsdagen den 7 mars.
Läs mer om besöket här.

 
På Kungahuset.se följer vi programmen under dagarna.