Workshop med Ungt Ledarskap

Motiv: Kungen under workshopen med Ungt ledarskap. Foto: Jonas Elmqvist/Scouterna
Torsdagen den 25 oktober höll stiftelsen Ungt ledarskap en workshop på Kungliga slottet.
Workshopen hölls tillsammans med StyrelseAkademins Guldklubbepristagare och temat var "När ledarskapet prövas — värderingar som kompass när omvärlden förändras".

Workshopen inleddes av Inga-Britt Ahlenius, undergeneralsekreterare för FN:s internrevision 2005-2010 som talade om "Vikten av att vara rotad i sina värderingar och ha stark integritet.". Därefter talade Arne Karlsson, ordförande för Ratos om "Hur arbetar man med att orka bibehålla starka goda värderingar när fundamenten skakar?".

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap
Stiftelsen grundades 2006 i samband med H.M. Konungens 60-års dag. Stiftelsen delar årligen ut tre stipendier till unga ledare, ett stipendium till en ung ledare inom offentlig sektor, ett inom ideell sektor och ett inom näringsliv. Stiftelsen finansierar också en utbildning för unga ledare, Värdebaserat Ledarskap, som drivs av Scouterna. Läs mer om Stiftelsen på ungtledarskap.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Guldklubban
För att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll för ett effektivt och affärsinriktat styrelsearbete instiftade revisions- och konsultföretaget Deloitte och den ideella föreningen StyrelseAkademien 2005 utmärkelsen Guldklubban.