Drottningen och Kronprinsessan närvarade vid ärkebiskopens möte 2012

Föregående 1 2 Nästa
Motiv: Drottningen, Kronprinsessan och ärkebiskopen Anders Wejryd hälsar på Alma Faxén som spelade ett stycke på orgel vid inledningen av Ärkebiskopens möte 2012. Foto: Pontus Lundahl/Scanpix
Fredagen den 16 november närvarade Drottningen och Kronprinsessan vid ärkebiskopens möte som i år hade temat "Barn och unga" och hölls i Uppsala Konsert & Kongress.
Drottningen och Kronprinsessan möttes av ärkebiskop Anders Wejryd, svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén, Lena Olsson-Fogelberg, ansvarig för programmet "barn och unga 0-18", samt projektledare Maria Södling.

Mötet inleddes med ett orgelstycke framfört av Alma Faxén och därefter presenterade konferencierna Morgan Alling och Annika Borg dagens program. Sedan höll Anders Wejryd en introduktion och presenterade Drottningen som höll ett tal där Drottningen bland annat sade "[Det är] viktigt att vi alla bidrar och gör vårt bästa för att möta de ungas behov och rättigheter. Både för barnens skull men också för vår egen skull. I ett samhälle där barnen mår väl, mår alla människor väl." Läs Drottningens tal här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Därefter sjöngs psalm 204:1-3 "Kornet har sin vila".

Sedan visade Barnombudsmannen Fredrik Malmberg en film som blev underlag för en diskussion mellan BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström och Barn- och Äldreminister Maria Larsson om "Barn i utsatta situationer - det går att förändra".

Därefter talade barnläkaren Lars H Gustafsson på temat "Barns rätt till andlig utveckling" och författaren Ylva Eggerhorn om "Barns rätt till helighet".

Sedan fick Kronprinsessan ta emot den nyutkomna boken En vän från himlen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förmiddagen avslutades med ett samtal mellan Barnombudsmannen Fredrik Malmenerg, Hanna Igelström som är projekledare för Barnkonventionen och Johan Berkman, ordförande Svenska Kyrkans Unga på temat "Barnets rättigheter i framkant".

"Barn och unga - ärkebiskopens möte 2012" 
Utgångspunkten för Barn och unga - ärkebiskopens möte 2012 är FN:s barnkonvention, som slår fast att varje barn har rätt till liv, hälsa och utveckling. Mötet ställer frågor om hur Svenska kyrkan tillsammans med andra aktörer i samhället kan främja barnets rättigheter. Hur kan vi bli bättre på att samverka och hitta nya vägar?

Barn och unga — ärkebiskopens möte 2012 är uppbyggt kring tre teman, som är hämtade ur barnkonventionen. Barns kraft och förmåga speglar konventionens grundläggande idé om barnet som huvudperson i sitt eget liv. Barn i utsatta situationer bygger på det faktum att barnets rättigheter kränks genom våld, övergrepp och försummelse. Mötets tredje tema utgår från barnkonventionens formuleringar om barnets rätt till andlig utveckling. Vad betyder andlig utveckling? Hur ska begreppet förstås i relation till barnets rätt till tanke- och religionsfrihet? Till religionskritik? Till välbefinnande, mening, och hopp?

Läs mer om ärkebiskopens möte här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.