Drottningen besökte Institutionen för lingvistik

Motiv: Drottningen tillsammas med professor Francisco Lacerda. Foto: Peter Branderud/SU
Onsdagen den 10 oktober besökte Drottningen Institutionen för lingvistik på Stockholms universitet.
Drottningen välkomnades av professor Francisco Lacerda och besöket inleddes med en kort presentation av institutionen och forskningsområdet. Därefter visades Drottningen fonetiklaboratoriet där delar av forskningsverksamheten pågår. Under Drottningens besök pågick ett projekt där spädbarnets språkvärld undersöktes och Drottningen fick möjlighet att på plats ta del av pågående forskning. Projektet syftar till att ta reda på hur människan lär sig det talade språket och är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där flera olika institutioner och forskningslag deltar.

Lingvistik är läran om hur språket används och utvecklas. Institutionen för lingvistik vid Stockholms Universitet är också världsledande inom teckenspråksforskning.

Se en film med professor Francisco Lacerda där han berättar om sitt arbete här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Institutionen för lingvistik här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.