Drottningen besökte Hanaholmen i Finland

Föregående 1 2 Nästa
Motiv: Drottningen tillsammans med president Niinistö och fru Haukio. Foto: Office of the President of the Republic of Finland
Måndagen den 15 oktober besökte Drottningen Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige och Finland, i Helsingfors.
Drottningen togs emot av Gunvor Kronman, vd för Hanaholmen, och ordförande Kimmo Sasi.

Drottningen invigningstalade på seminariet och talet följdes av ett anförande av president Sauli Niinistö. Läs Drottningens tal här.

Den svenska barnombudsmannen Fredrik Malmberg och den finska barnombudsmannen Maria Kaisa Aula förde ett samtal på scenen kring "Vilka utmaningar står vi inför i våra barnvänliga länder?"

Därefter talade barnläkaren och författaren Lars H. Gustafsson om "Hälsa, självrespekt och värdighet — om barns rättigheter i ett nordiskt perspektiv".

Finlands minoritetsombudsman Eva Biaudet redogjorde sedan för arbetet med bekämpning av "Barntrafficking i Norden".

Seminariet på Hanaholmen avslutades med en paneldiskussion på temat "Hur kan våra länder bli bättre för barnen?" I samtalet deltog Finlands Ungdomssamarbete Allians ordförande Hanna-Mari Manninen, Finlands Ungdomsfullmäktiges förbunds ordförande Senni Raunio, utvecklingschef för centrum för specialkunnande inom barnskydd Christine Välivaara samt debattören och föreläsaren Maria Moraes, Unga Kris.

Efter seminariet gav president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio en middag för Drottningen på residenset Talludden i Helsingfors.