Kungaparet och Kronprinsessparet fick information om World Child and Youth Forum 2013

Motiv: Kungaparet och Kronprinsessparet fick information om World Child and Youth Forum av styrelseordförande Ulf Karlberg. Foto: Kungahuset.se
Tisdagen den 28 augusti hölls arbetsmöte på Kungliga slottet om World Child and Youth Forum.