Kungaparet vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid

Föregående 1 2 Nästa
Motiv: Kungen delar ut Kungl. Vitterhetsakademiens Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning till danska antropologen Kirsten Blinkenberg Hastrup. Foto: Bertil Ericson/Scanpix
Tisdagen den 20 mars närvarade Kungaparet vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid.
Årshögtiden hölls på Riddarhuset i Stockholm med efterföljande middag på Grand Hôtel. Akademiens preses, professor Gunnel Engwall, hälsade välkommen och Kungen delade ut Kungl. Vitterhetsakademiens medaljer och stipendier.

Kungl. Vitterhetsakademiens Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning tilldelades i år professor Kirsten Blinkenberg Hastrup från Köpenhamn. Professor Blinkenberg Hastrup tilldelas priset för "sina gränsöverskridande forskningsinsatser med inriktning på relationen mellan människa, samhälle och miljö framförallt i nordiska och arktiska trakter och med Islands och Grönlands historia och kultur i fokus".

Musik framfördes av elever från Lilla Akademien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om Kungl. Vitterhetsakademien


Drottning Lovisa Ulrika instiftade akademien den 20 mars 1753 och gav den namnet Kongl. Swenska Witterhets Academien.

Gustav III ombildade akademien 1786 och gav den namnet Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, vilket akademien heter än idag. I dagligt tal används oftast benämningen Kungl. Vitterhetsakademien.

Från Kungl. Vitterhetsakademiens hemsida: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kungl. Vitterhetsakademien verkar inom ett brett område, bland annat:

  • att främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner samt kulturmiljövård
  • att samarbeta med svenska organ och sammanslutningar med likartad vetenskaplig inriktning
  • att initiera och stödja internationell samverkan inom de vetenskaper som faller inom akademiens verksamhetsområde samt därvid hålla förbindelse med utländska akademier och internationella vetenskapliga organisationer
  • att utge vetenskapliga skrifter inom akademiens verksamhetsområde
  • att utdela understöd och belöningar åt förtjänta forskare och övriga som främjat akademiens ändamål
  • att i frågor som hör till området för akademiens verksamhet avgiva utlåtanden, när regeringen eller offentlig myndighet så begär eller när akademiens intressen så erfordrar. (§ 1)