Kungaparet vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien högtidssammankomst

Motiv: Kungen delar ut pris till en av pristagarna under högtidssammankomsten. Foto: Mats Gerentz/KSLA
Lördagen den 28 januari närvarade Kungaparet vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 199:e högtidssammankomst.
Årets sammankomst hölls på Musikaliska med en efterföljande middag. Preses Sara von Arnold hälsade välkommen och Kungen delade ut Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens priser och belöningar. Årets högtidstal hölls av Theodor Kallifatides. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

"Kongl. Svenska Landtbruks-Academien" instiftades 1811 och installerades den 28 januari 1813 på initiativ av dåvarande kronprinsen Karl Johan, sedermera kung Karl XIV Johan. Han hade sannolikt den franska lantbruksakademien som förebild. Det var också han som blev den nya akademiens förste preses.

Vid denna tid var cirka 85% av befolkningen sysselsatt inom jordbruket. Akademien hade till en början funktionen som central förvaltningsmyndighet. Vartefter olika sektorsmyndigheter tillkom har akademiens uppgifter förändrats.

Många av dagens institutioner inom lantbruket har sitt ursprung i Akademien. Jordbruksdepartementet, Jordbruksverket och forskningsrådet Formas är några av dem. Akademien hade under många år överinseende över Hushållningssällskapen och var dessutom huvudman för jordbrukets försöksverksamhet, som senare togs över av Sveriges lantbruksuniversitet.