Drottningen närvarade på Silviahemmets Stora Inspirationsdag - se film här

Motiv: Drottningen tillsammans med Wilhelmina Hoffman från Silviahemmet och Kaj Blennow, mottagare av Silviahemmets Forsknings- och utbildningsstipendium. Foto: Yanan Li/Silviahemmet
Onsdagen den 21 mars närvarade Drottningen vid Silviahemmets Stora Inspirationsdag i Stockholm.
Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef för Silviahemmet, var moderator för dagen som ägnades åt att sprida kunskap om människor med demens.

Inspirationsdagen är för de som i sitt dagliga arbetet kommer i kontakt med människor i demens och syftar till att både inspirera och hjälpa till att skapa nya kontakter.

Under dagen delade Drottningen också ut flera priser, bland annat Silviahemmets Forsknings- och utbildningsstipendium som i år gick tilldelades professor Kaj Blennow som är verksam vid Neurokemilaboratoriet på Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Ur programmet:

Pedagog Mirjam Brocknäs, "Konst som pedagogisk metod"
Forskare Lars Sonde, "Om tvång och skydd i demensvård"
Specialist Barry Karlsson, "Utvecklingsstörning och demenssjukdomar"
Professor Kaj Blennow, "Senaste rönen inom demensforskning"