Kungaparets tredje dag i Rio de Janeiro

Motiv: Kungen talar vid Open High Level Nobel Dialogue on Global Sustainability. Foto: Erik Bratthall/Miljödepartementet
Måndagen den 18 juni inledde Kungaparet sin tredje dag i Rio de Janeiro med att närvara vid Open High Level Nobel Dialogue on Global Sustainability.
"Open High Level Nobel Dialogue on Global Sustainability" arrangerades av Stockholm Resilience Centre och the Secretariat for the High-Level Panel on Global Sustainability.

Kungen öppnade mötet och i sitt tal lyfte han fram vikten av att "vi väljer vår framtid för våra barn. Min förhoppning och min uppriktiga tro, är att ledare här i Rio kommer att lyssna på budskapet från vetenskapen och enas om åtgärder, så att kommande generationer kan se mot framtiden med tro, tillit och glädje".

Under eftermiddagen deltog Drottningen vid högnivåsessionen av UN Global Compacts "Rio +20 Corporate Sustainability Forum: Compact 4 Rio - High-Level Closing Plenary" där Drottningen inledningstalade.

Kungen deltog som åhörare vid "Sustainable Development Dialogues - Water" som arrangerades av brasilianska regeringen tillsammans med FN.

Dagen avslutades med att Kungaparet närvarade vid uppföljningsevenemang för Stockholm +40.

I sitt tal lyfte Kungen upp "att de fortsatta diskussionerna idag om 'Stockholms uppmaning till åtgärder' kommer att bli en framgång. Diskussionerna kommer förhoppningsvis vara inspirerande, upplysande och kommer återspegla de goda diskussionerna från Stockholm +40. Låt denna händelse liksom Rio +20 uppmuntra oss att skapa en väg mot en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer".

Läs mer om miljömötet på Rio +20 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt på Regeringens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.