Kunskapens krona spelades in på Kungliga slottet

Föregående 1 2 Nästa
Motiv: Kungen närvarade vid Kunskapens krona. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna
Kungen närvarade när det första seminariet i den nya omgången av Kunskapens krona hölls på Kungliga slottet.
I Kunskapens krona samlar Kungen de tio Kungliga akademierna. Tillsammans och utifrån sina olika områden diskuterar ledamöterna olika angelägna frågor. Det första Kunskapens krona hölls vid millenniumskiftet och kom till på ett initiativ från Kungen.

Under två dagar spelas seminarierna in för Sveriges Television i Bernadottebiblioteket i Kungliga slottet. Biblioteket hyser cirka 100 000 böcker som har tillhört Bernadottekungarna och deras drottningar och var grunden för det som sedan blev Kungliga Biblioteket. Bernadottebiblioteket fungerade länge som mötesplats för landets samlade kunskap. Det är en lång tradition som hålls levande i och med Kunskapens krona.  

Kan vi lita på vetenskapen?

tog upp diskussionen om vetenskap och pseudovetenskap. Uppfattningar kan i dag utan hinder spridas över hela världen med stor snabbhet. Det innebär att mångfalden har ökat väsentligt, men också att ogrundade påståenden och teorier kan få stort genomslag.

Bland deltagarna i den första programpunkten fanns medlemmar från Kungl. Ingenjörsakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Vetenskapsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Skogs- och lantbruksakademien.

För de musikaliska tankepauserna stod Anders Paulsson, Svante Henrysson, Anna Bergendahl och en ensemble ur Arméns Musikkår med Robert Wallgren på säckpipa.
 
Övriga seminarier var:

Våra resurser för att överleva: energi, vatten och mat

— och riktar in sig på hur vetenskapen skall lösa grundläggande resursfrågor som vatten, mat och energi samt de viktiga säkerhetsfrågor som påverkar tillgångarna. Kronprinsessan närvarade.  

Att överleva tillsammans: möten mellan vetenskap och kultur

— och utgår från vikten av samverkan och samspel i viktiga frågor. Man inriktar sig på kulturmöten som färgas av olika intressen, olika kulturer och olika traditioner. Seminariet blir en naturlig efterföljare med mänskligt perspektiv till det andra seminariet. Drottningen närvarade.

Den goda kvaliteten: kultur som överlever

— och ägnas åt frågan om kvalitet i kulturen. Den övergripande infallsvinkeln är långsiktigheten eller uthålligheten: för att kulturella och vetenskapliga värden ska överleva måste de hålla god kvalitet. Kvalitetsbegreppet ryms även i ett historiskt sammanhang med kulturella skillnader i synen på kvalitet. Kungen närvarade.

Program 1 och 2 kommer att sändas i Kunskapskanalen måndagen den 29 november klockan 16-19, program 3 och 4 tisdagen den 30 november klockan 16-19. Samtliga program lördagen den 4 december kl. 10-16. De kommer dessutom att publiceras på UR Play.