Kalvar på grönbete

Föregående 1 2 3 4 Nästa
Motiv: Från vänster Simgus, Simmental och Aberdeen Angus kalvar. Foto: Kungl. Hovstaterna
Under bröllopsmiddagen den 19 juni 2010 serverades kalv från H.M. Konungens ekologiska djurbestånd på Stenhammar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Nu går delar av samma bestånd på grönbete på Drottningholm vid Götiska tornet.
På Stenhammar föder man upp boskap av raserna Simmental, Aberdeen Angus och Simgus. Tillsammans med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) utförs på Stenhammar ett avelsarbete mellan Simmental och Aberdeen Angus. Korsningsresultatet kallar vi Simgus. Dessa raser passar väl för betesuppfödning under svenska förhållanden. De skapar öppna landskap och välmående djur.

Kungen driver sedan 2005 ekologisk djurhållning på Stenhammar.