Högtidliga audienser för Finland, Lettland, Vietnam och Afghanistan

Föregående 1 2 3 4 Nästa
Motiv: Högtidliga audienser för Vietnam. Foto: Alexis Daflos, Kungl. Hovstaterna.
Fredagen den 19 mars tog Kungen emot fyra nya utländska ambassadörer på Kungliga Slottet vid högtidliga audienser.

Denna gång kom ambassadörerna från Afghanistan, Finland, Lettland och Vietnam. Vid ceremonin lämnar de sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på utrikesdepartementet och körs till Slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.