Kungen samlade 9:e Royal Colloquium

Kungen omgiven av mötesdeltagarna på det 9:e Royal Colloquium i Bönhamn. Foto: Jan Vall

Kungen omgiven av mötesdeltagarna på det 9:e Royal Colloquium i Bönhamn. Foto: Jan Vall

Den 14-17 juni samlade Kungen mötesdeltagare till sitt 9:e Royal Colloquium.
Under ledning av Kungen samlades drygt tjugo vetenskapsmän från hela världen för att diskutera klimat- och miljöfrågor. Mötesplats var den här gången Bönhamn på Höga kusten i Ångermanland.
 
Royal Colloquium initierades av Kungen 1992 och har sedan dess kontinuerligt arrangerat seminarier med klimat- och miljötema.
 
Tema för årets seminarium var framtida energisystem och tryggad tillgång på vatten och mat. Deltagarna diskuterade framför allt svårigheterna att gå från kunskap och analys till handling. Med all den kunskap som finns är det viktigt att också agera för en bättre miljö. Men eftersom det råder osäkerhet om vad är framtidens viktigaste energislag är det viktigt med ökad forskning och utveckling inom energiområdet, för att nå enighet om miljöinsatser. Klimatkonferensen, som hålls i Köpenhamn i december 2009, resulterar förhoppningsvis i åtgärder som bromsar de negativa effekterna på vår miljö.
 
Kungen avslutade dagarna i Bönhamn med en förhoppning om att mötesdeltagarna fått inspiration och kunskap att ytterligare skärpa sina argument för en bättre miljö. Det är viktigt att deltagarnas kunskap når ut till vidare kretsar och tas till vara bland både beslutsfattare och allmänhet.
 
Görel Thurdin, tidigare 2:e vice talman i riksdagen, var lokal värd i den vackra lilla byn Bönhamn. Hennes son, kocken Ulf Thurdin, ansvarade för goda måltider baserade på lokala råvaror.

Följande personer deltog i det 9:e Royal Colloquium:

 • H.M. Kung Carl Gustaf, ordförande
 • Professor Anders Karlqvist, Polar sekretariatet
 • Dr. Elisabeth Kessler, Ambio
 • Professor Gunnar Öqvist, Permanent Secretary, Royal Swedish Academy of Sciences
 • Professor Yoshinori Yasuda, International Research Center for Japanese Studies
 • Dr. Tomas Ries, Director, Swedish Institute of International Affairs
 • Professor Nassim Nicholas Taleb
 • Prof. Dr. h.c. Manfred Max-Neef, Director Economics Institute, Universidad Austral de Chile
 • Professor Thomas B. Johansson, Director, International Institute for Industrial Environmental Economics
 • Dr. Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv
 • Malcolm Dixelius, Dixit
 • Professor Marian Radetzki
 • Professor Amory Lovins, Rocky Mountain Institute
 • Dr. Dan Asplund, Benet Ltd and Benet Bioenergy network
 • Görel Thurdin, Chairman of the National Commission for UNESCO in Sweden, Former Vice Speaker Swedish Parliament
 • Landshövding Bo Källstrand, Länsstyrelsen i Västernorrland
 • Professor Sven Kullander, Royal Swedish Academy of Sciences
 • Dr. Johan Rockström, Executive Director, Stockholm Environment Institute and Stockholm Resilience Centre
 • Professor Daniel Tarschys, Riksbankens Jubileumsfond
 • Dr. Dan Brändström
 • Professor Nebojsa Nakicenovic, Deputy Director, Vienna University of Technology, International Institute for Applied Systems Analysis

Upptäck mer