Firande av barnkonventionen 20-år

Drottningen tillsammans med Drottning Beatrix, Drottning Sofia, Storhertiginnan Maria-Teresa, Kronprinsessan Mette-Marit samt Kronprinsessan Mary på Barncentrum. Foto: Leif R Jansson/Scanpix

Drottningen tillsammans med Drottning Beatrix, Drottning Sofia, Storhertiginnan Maria-Teresa, Kronprinsessan Mette-Marit samt Kronprinsessan Mary på Barncentrum. Foto: Leif R Jansson/Scanpix

Med anledning av barnkonventionens 20-årsfirande besökte Drottningen tillsammans med de Kungliga gästerna under eftermiddagen den 19 november Barncentrum i Stockholm.
Barncentrum samordnar olika myndigheters insatser för barn upp till 18 år som av någon närstående utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp. Tanken är att processen med olika utredningar och ingrepp i barnets vardag ska bli så sammanhållen, effektiv och för barnet trygg och smärtfri som möjligt.
Kungaparet tillsammans med de Kungliga gästerna och socialminister Göran Hägglund vid jubileumskonserten i Berwaldhallen. Foto: Pontus Lundahl/Scanpix

Kungaparet tillsammans med de Kungliga gästerna och socialminister Göran Hägglund vid jubileumskonserten i Berwaldhallen. Foto: Pontus Lundahl/Scanpix

På kvällen den 19 november arrangerade Socialdepartementet tillsammans med SR/Berwaldhallen en konsert där Kungaparet, Kronprinsessan med herr Daniel Westling, Prinsessan Madeleine med jur.kand Jonas Bergström, Prinsessan Christina fru Magnusson med generalkonsul Tord Magnusson, Drottning Beatrix av Nederländerna, Drottning Sofia av Spanien, Drottning Paola av Belgien, Storhertiginnan Maria-Teresa av Luxemburg, Kronprinsessan Mary av Danmark, Kronprinsessan Mette-Marit av Norge, Kronprinsessan Katherine av Jugoslavien samt Mme Margarida Barroso närvarade.
Drottningen med sina Kungliga gäster och socialminister Göran Hägglund vid högnivåkonferensen på Frösundavik i Stockholm. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix

Drottningen med sina Kungliga gäster och socialminister Göran Hägglund vid högnivåkonferensen på Frösundavik i Stockholm. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix

Fredagen den 20 november anordnade regeringen, inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapet, en högnivåkonferens om barnets rättigheter på Frösundavik i Stockholm.

Konferensen hade tre övergripande teman; medlemsstaternas tillämpning av barnkonventionen och framtida utmaningar, möjligheter och risker i hur barn och unga använder nya medier samt föräldrars möjligheter att kombinera arbete och familjeliv utifrån ett barnrättsperspektiv.
 
Drottningen inledningstalade på konferensen. Bland talarna fanns socialminister Göran Hägglund, kommissionär Jacques Barrot, kommissionär Margot Wallström, FN:s särskilde representant kring våld mot barn Marta Santos Pais och Europarådets biträdande generalsekreterare Maud de Boer-Buquicchio.

Upptäck mer