Drottningen öppnade jubileum

Drottningen vid öppnandet av Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus 150-årsjubileum. Foto: Adam Ihse/Scanpix

Drottningen vid öppnandet av Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus 150-årsjubileum. Foto: Adam Ihse/Scanpix

Måndagen den 23 november närvarade Drottningen vid öppnandet av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 150-årsjubileum.
Drottningen öppnade jubileet och invigde ett "Läkande rum" genom att öppna dörren för barnen.

"Läkande rum" är ett vårdrum på avdelningen för hjärtsjuka barn/ungdomar. Rummet har, utifrån FN:s barnkonvention, inretts av två designers från Kontor Kontur tillsammans med barn och ungdomar.

En speciell vårdmiljö har skapats för att tillvarata det friska hos det sjuka barnet. Vid det "Läkande rummet" finns också datorer för de inneliggande barnen.

Upptäck mer