Seminarium till Folke Bernadottes minne

Greve Folke Bernadott kliver ur ett Röda Korsplan.

Greve Folke Bernadotte. Foto: Scanpix

Den 7 september hölls ett seminarium i närvaro av Kungaparet som ägnades minnet av Folke Bernadotte. Seminariet var anordnat av Folk och Försvar och hölls i Bernadottebiblioteket.

Folke Bernadotte


Greve Folke Bernadotte var FNs förste medlare och mördades den 17 september 1948 i Jerusalem.

Han var, liksom prins Gustaf Adolf, djupt engagerad i scoutrörelsen  och blev chef för Sveriges Scoutförbund 1937 och ordförande för Svenska Scoutrådet 1947. 1943 blev han vice ordförande i Svenska Röda Korset.   Under andra världskriget ledde han flera räddningsaktioner för Röda Korset. Våren 1945 lede han aktionen med de "de vita bussarna", som räddade ca 30 000 människor ur koncentrationslägren.

Folke Bernadotte Akademien


2002 inrättades Folke Bernadotteakademien som är en statlig myndighet med den övergripande uppgiften att stärka och utveckla den svenska och internationella förmågan inom området konflikt- och krishantering, med en särskild inriktning på fredsinsatser.

Talare


Folk och Försvars ordförande Vanja Lundby-Wedin inledde seminariet och därefter gav greve Folke Bernadotte af Visborg ett personligt porträtt av sin far och hans gärning.  

Försvarsminister Sten Tolgfors gav en redogörelse av svensk försvarspolitik då och nu under rubriken "Försvarspolitik, tradition och förnyelse".

Gunilla Herolf, Sipri, redogjorde för "Fredsfrämjande operationer från 1948 till idag".

Henrik Landerholm, generaldirektör, Folke Bernadotteakademien berättade om akademiens verksamhet.

Pierre Schori avslutade seminariet med en uppmaning "att värna om våra fredsbevarare och ge dem tydliga mandat och inte minst att värna om FN".

Moderator var Lars Adaktusson.

Upptäck mer