Prinsen vann prestigefylld designtävling i USA

Prins Carl Philip

Foto: Eva Marie Rundquist

- Mitt stora intresse för design har fördjupats under studietiden vid Rhode Island School of Design. När jag dessutom fick den här fina utmärkelsen för mitt förslag på grafiskt utseende för Martha's Vineyard Museum, så känner jag ytterligare inspiration att fortsätta arbeta inom det kreativa området, säger Prins Carl Philip.
 
Våren 2007 studerade Prinsen design vid den välkända designskolan Rhode Island School of Design i USA.
 
På skolan utfärdades en tävling för att skapa bästa grafiska utseende för Martha's Vineyard Museum i Rhode Island. I hård kamp med övriga studenter lämnade Prinsen in sitt bidrag under pseudonym.

Designprogram för Martha's Vineyard Museum


Prinsen fick, efter sina avslutade studier, i uppdrag av museet att utveckla ett designprogram för dem. Detta designprogram är avsett att användas av museet i marknadsföringen och informationen.
 
- Det är en mycket stor ära att vinna priset för bästa designförslag för Martha's Vineyard Museum, säger Prins Carl Philip. Jag blev mycket glad och stolt över priset, fortsätter Prinsen.
 
- Jag valde att använda en fyr och utveckla den som logotyp för museet. Det kändes naturligt att använda en fyr och dess starka ljusspridning i bildspråket för upplysning och informationsspridning, säger Prins Carl Philip.
 
Prinsen genomförde hela designprogrammet för museet först efter slutförda studier på Rhode Island School of Design och fick betalt av museet för sitt uppdrag.

Se Prinsens

designförslag här Pdf, 403.2 kB.

Upptäck mer

Läs mer om Rhode Island School of Design på

www.risd.edu


Läs mer om Martha's Vineyard Museum på

www.marthasvineyardhistory.org