Kungen överlämnade kvalitetspris till AFA Försäkring

Kungen på AFA Försäkring
En bild från rundvandringen på AFA Försäkring i samband med utdelandet av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.
Runt Kungen står Wanja Lundby-Wedin, LO, Bertil Jonsson, AFA, Christer Nilsson, SIQ, och i profil, Urban Bäckström, Svenskt Näringsliv. Foto: Ulf Bengtsson
 AFA Försäkring fick ta emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2007 ur Kung Carl XVI Gustafs hand vid en högtidlig ceremoni den 23 januari på AFA:s huvudkontor i Stockholm. Priset togs emot av Bertil Jonsson, AFA-bolagens styrelseordförande och Torgny Wännström, AFA:s VD.

Det är Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) som årligen sedan 1992 delar ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Syftet är att lyfta fram goda exempel på kvalitetsutveckling i Sverige.

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och försäkrar anställda inom den privata sektorn, kommuner och landsting. Idag omfattas mer än tre miljoner människor av dessa försäkringar.

Upptäck mer