Kronprinsessan Victoria i Uppsala vid 60-årsdagen av Folke Bernadottes död

Kronprinsessan tillsammans med Veteraner från de vita bussarna

Kronprinsessan Victoria, Axel Molin, Nelly Nielsen Langholm,Salle Fischerman, Carl Emil Petersen. Foto: Claudio Bresciani/Scanpix

Onsdagen den 17 september besökte Kronprinsessan Victoria Uppsala, för att närvara vid minnet av sextioårsdagen av Folke Bernadottes död.
 
Till minne av sextioårsdagen av Folke Bernadottes död anordnade Länsstyrelsen i Uppsala län i samarbete med Folke Bernadotteakademien, Uppsala Universitet, Utrikesdepartementet och Dag Hammarskjöldstiftelsen ett seminarium om medling och medlare. Peter Wallensteen, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, var moderator och bland talarna märktes f.d. utrikesminister Jan Eliasson som bland annat medlat i Darfurkonflikten och Jan Egeland, tidigare FN:s vice generalsekreterare och medlare i Israel-Palestinakonflikten. 
 
På eftermiddagen upprättades en TV-förbindelse mellan Uppsala slott och Jerusalem och den minnesceremoni för Folke Bernadotte som där genomfördes på plats. Därefter närvarade Kronprinsessan vid kransnedläggning vid minnesbysten av Folke Bernadotte i Uppsala.

De vita bussarna


Folke Bernadotte (1895—1948) betraktas som en av de första initiativtagarna till internationella fredsinsatser. Som vice ordförande för svenska Röda Korset ledde han under andra världskrigets slutskede expeditionen med de vita bussarna. Insatsen innebar att cirka 30 000 fångar kunde räddas ur tyska koncentrationsläger. Bland de närmare hundra utländska och svenska inbjudna deltagare till seminariet på Uppsala slott fanns även några personer som själva räddades tack vare de vita bussarna.

 

Upptäck mer