Kronprinsessan invigningstalade på Interfaith Climate Summit i Uppsala

Kronprinsessan anländer till Uppsala domkyrka

Foto: Mikael Wallerstedt,Scanpix

Under två dagar, 28-29 november, diskuteras klimatförändringar ur såväl religiösa och kulturella som vetenskapliga, ekonomiska och tekniska aspekter i Uppsala. Trettio religiösa företrädare för olika trosinriktningar över hela världen är inbjudna att samtala om vad som kan göras för att uppmuntra människor, skapa hopp och hitta sätt för att motverka klimatförändringarna.

Det så kallade Uppsalamanifestet kommer att undertecknas av de trettio religiösa företrädarna och är ett konkret uttryck för att visa att de tar del av ansvaret för klimatet. Människor från olika trosinrinriktningar över hela världen kommer att enas om en och samma sak. Manifestet kommer också att presenteras för regeringar och internationella organisationer som har klimatförändringarna på sin agenda.

Interfaith Climate Summit sker med anledning av FN:s klimatmöte i Köpenhamn 2009 där ett nytt klimatprotokoll, som ska ta vid efter Kyotoprotokollet 2012, ska diskuteras.

Upptäck mer