Drottningen invigde World Forum Against Drugs och Europarådets barnkonferens

Drottningen och anländer till EUs barnkonferens

Drottning Silvia och Europarådets biträdande genralsekreterare Maud de Boer-Buquicchio.Foto: Simon Westerlund

Den 8 september invigde Drottningen "World Forum Against Drugs" i Stockholm. Representanter från 82 länder hade samlats för att diskutera på temat "100 år av kamp mot droger".

På eftermiddagen samma dag inledningstalade Drottningen på den internationella hotellgruppen "World Hotels Leadership Forum" i Stockholm. Över 100 chefer från världens stora hotell var samlade.

Europarådets konferens


Den 9 september talade Drottningen vid den officiella öppningen av Europarådets konferens "Building a Europe for and with children towards a strategy för 2009-2011". Konferensen arrangerades av den svenska regeringen och Europrådet . Övriga talare vid öppningen var socialminister Göran Hägglund, justitieminister Beatrice Ask och Europarådets biträdande generalsekrereterare Maud de Boer-Buquicchio.

Fokus för konferensen var att lyfta fram strävan efter ett barnvänligare Europa samt att ta krafttag mot barnmisshandel.

Upptäck mer